top of page

"En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een toevlucht voor de kinderen Israëls."

Joël 3:16

Albert & Silvia.jpg

Albert en Silvia

 

Liefde voor Israël en het Joodse volk is er bij ons beiden al van jongs af aan ingelegd. Onze grootouders en ouders zijn voorbeelden geweest in het liefhebben van Gods volk en het verwachten van de wederkomst van Yeshua. Dit werd ook ons verlangen en naast het dienen in de gemeente, waren we vol van alles wat met Israël en het Joodse volk te maken had. In augustus 2007 kwam de dag, dat we ons afvroegen of God nog een speciale bedoeling hier mee had. Vanaf dat moment begon onze zoektocht “Heer, wat wilt U met onze liefde voor Israël?”. Eerst in 2007 en later in 2008 ontmoetten we Bart en Joke Repko op de muren van Jeruzalem. We gingen naar huis terug met één vraag… ben ik een wachter? Het antwoord kwam rechtstreeks uit Gods Woord met Ezechiël 33:7a “Gij nu mensenkind, u heb Ik als wachter over het huis Israëls aangesteld”. Dit zelfde woord had Albert in 2004 tijdens een conferentie ook al ontvangen, maar in die tijd hadden we het niet begrepen. Nu konden we er niet meer omheen. 

We raakten intensief betrokken bij Bart en Joke en de proclamatiewandelingen van NeverBeSilent. Eerst een aantal keren per jaar, maar begin 2012 hebben we onze banen in Nederland opgezegd en zijn we naar Jeruzalem verhuisd. Dagelijks liep Albert met Bart over de muren van Jeruzalem. We zijn dankbaar voor alles wat we van Bart en Joke hebben geleerd, en hoe Gods Woord steeds verder open ging. Het was een enorme schok en groot verdriet toen Bart Thuis gehaald werd en ook Joke naar Nederland terug ging. Hun gemis blijft altijd voelbaar.

In vertrouwen op God en verwachting van Zijn leiding, verlangen we ernaar om in Jeruzalem te blijven om Gods volk te dienen. Zowel in het geestelijke d.m.v. het proclameren op de muur, als in het praktische door vrijwilligerswerk bij Stichting Yad L’Ami. Al jaren is Silvia fulltime betrokken bij hulp aan Holocaustoverlevenden, en sinds kort ook bij hulp aan Joodse inwoners in de kibboetsen vlakbij de grens met Gaza. 

We zijn dankbaar voor alle wachters die samen met Albert hun plek op de muren willen blijven innemen. Om op de bres te staan voor Israël in deze spannende tijd, waarin we vol verwachting uitzien naar de Messias. We zijn dankbaar voor het leven dat Vader ons heeft gegeven en hoe Hij voor ons zorgt. Alle eer en dank aan Hem!

"En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een toevlucht voor de kinderen Israëls."

Joël 3:16

bottom of page