top of page

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Wachters.nu. U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen wij persoonsgegevens verwerken, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van iedereen en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacy wet- en regelgeving. 

1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

  • alle personen met wie wij contact hebben gehad;

  • alle bezoekers van onze websites;

  • alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;

  • alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

  • alle personen met wie wij contact hebben gehad;

  • alle bezoekers van onze websites;

  • alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailings;

  • alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

2. Websitebezoek

2. Websitebezoek

Bij het bezoeken van onze website wordt gebruikgemaakt van een aantal cookies. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren. Wij hebben, mede door de meest privacy-vriendelijke instellingen te kiezen, geen toestemming van de bezoeker nodig.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

Bij het bezoeken van onze website wordt gebruikgemaakt van een aantal cookies. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren. Wij hebben, mede door de meest privacy-vriendelijke instellingen te kiezen, geen toestemming van de bezoeker nodig.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

Google Analytics

Wij gebruiken enkele cookies voor websitestatistieken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Lees meer over de privacy policy van Google op de website van Google.

Via de volgende link hebben bezoekers de mogelijkheid een opt-out te kiezen voor Google Analytics via deze link: Google Analytics opt-out . Chrome-gebruikers kunnen daarvoor ook een ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.

3. Nieuwsbrief

Wanneer u een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Het doel is om u te informeren over onze diensten.

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws in het kader vanonze dienstverlening. Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich uit te schrijven van de nieuwsbrief.

 

De betreffende persoonsgegevens zullen net zo lang verwerkt worden als u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Schrijft u zich uit, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw een nieuwsbrief van ons ontvangt.

4. Nadere informatie

Voor nadere vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over onze verwerkingen van persoonsgegevens.

bottom of page