top of page

Ten huize van

 

We stimuleren wachters om samen te komen “ten huize van”. Geen grote groepen, maar groepen van tien tot vijftien man. En Vader hoort het ook als vier personen Hem herinneren. Zodra er meer dan 20 wachters de wachtersbijeenkomsten bezoeken, kan het verstandig zijn om een tweede wachtersgroep te beginnen.

 

Geef volop ruimte aan proclamatie en bestudeer met elkaar de Bijbel. Maar voorkom dat wachtersbijeenkomsten transformeren in een soort kerkje, waarin je bij elkaar komt in een gehuurd zaaltje met een liturgie en vaste gebruiken.

 

Elk huis verspreidt zijn eigen identiteit. Geniet van deze diversiteit. Maak het gezellig, neem iets te eten mee, scheep de vrouw des huizes niet op met de volle verantwoording voor het culinaire aspect. Een mooi Israëlisch gebruik is dat bezoekers zelf ook iets lekkers meenemen.

 

Ook is het goed om met de verschillende wachtersgroepen onderling contact te onderhouden en elkaars wachtersgroepen te bezoeken in het land. Dat versterkt de onderlinge band, die zo nodig is in deze verdwaalde en losgeslagen wereld.

 

Ook is het mooi om zo af en toe samen te komen in een grotere groep. Wij zullen proberen om elk jaar een landelijke wachtersbijeenkomst te organiseren, voor ontmoeting, onderwijs en samenzijn. Maar het zwaartepunt van de wachtersbijeenkomsten blijft toch de huiselijke kring.

 

Omdat we ongemerkt weer snel in Rome zitten, volgen hieronder enkele tips voor een wachtersbijeenkomst:

 

  • Wees gericht op Israël (om Sions wil zullen we immers niet zwijgen)!

  • Proclameer staande, kort en krachtig (geen gebeden of liederen)!

  • Wachters proclameren niet in eigen autoriteit, maar uitsluitend in de autoriteit van Yeshua!

  • Wees nederig, maar vrijmoedig!

  • Eet en drink na afloop met elkaar. Laat er dan ruimte zijn voor gesprek, zingen en gebed.

  • Verdwaal niet in Judaïsme of Talmoedisch Jodendom!

  • Voorkom discussies op de wachtersbijeenkomst (die leiden af van de eigenlijke wachtersroep).

 

Natuurlijk valt er veel toe te voegen aan dit beknopte lijstje. Door ontmoeting met anderen kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Net als de wachters op de muren vanJeruzalem zal dit “ten huize van”-initiatief een avontuurlijke weg zijn die ingeslagen is.

Inmiddels komen er tientallen wachtersgroepen “ten huize van” bij elkaar. Deze wachtersbeweging zal zich organisch ontwikkelen en onafhankelijk blijven.

Wachtersgroepen "ten huize van"

bottom of page