top of page

Wachtersroep

De wachtersroep

Jesaja 62:6-7

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.

 

Zoals eertijds wachters dag en nacht hun post innamen op de muren van de stad, hun stem verhieven als er gevaar dreigde en letterlijk in de bres sprongen voor hun stadsgenoten, zo heeft de Messias wachters gezet op de muren van Jeruzalem, die dag en nacht de HEER herinneren en voor Zijn volk in de bres springen.

 

Deze wachters zijn van alle tijden. Maar bijzonder is wel dat sinds 2006 zij ook letterlijk elke dag op de muren van de oude stad Jeruzalem hun post hebben ingenomen! Het was namelijk deze tekst uit Jesaja 62, die voor Bart Repko – na twee jaar van toetsing en voorbereiding – aanleiding was om in mei 2006, samen met zijn vrouw Joke, naar Israël te vertrekken om daar dagelijks over de muren van Jeruzalem een proclamatiewandeling te maken.

 

Met deze proclamatiewandelingen heeft Bart duizenden gelovigen wakker geschud voor de wachtersroep, voor de actualiteit van de woorden van de profeten en de krachtige vervulling daarvan in onze dagen. Ook nu Bart er niet meer is, klinkt de wachtersroep door en bestijgen wachters dagelijks de hoge trappen naar de muren van Jeruzalem om Vader te herinneren.

 

De HEER wordt niet herinnerd aan Zijn beloften omdat Hij die zou zijn vergeten. Hoe zou de Almachtige dat ooit kunnen (Jesaja 49:15-20)? Nee, onze hemelse Vader herinneren is een opdracht én een lofprijzing (Psalm 149:6). Want door Hem te herinneren erkennen we Zijn hoogste macht en soevereiniteit en belijden we dat alleen Hij in staat is om ware shalom te brengen en om recht te doen op aarde. De teksten die wachters proclameren zien dan ook op de beloften van de Vader aan Zijn volk dat Hij hen naar hun land zal terugbrengen, hen recht zal doen, hen schadeloos zal stellen, hen zal troosten, hen met eer en roem zal overladen en Hij in hun midden zal wonen. Maar daarnaast proclameren wachters teksten waarin de Almachtige zweert het onschuldig vergoten bloed van Zijn dienaren te wreken en de volken te straffen voor het grote onrecht en lijden dat ze Zijn volk hebben aangedaan. De ene keer zijn het woorden uit de profeten, de andere keer uit de Thora of de psalmen.

 

De HEER herinneren vereist vrijmoedigheid, maar ook nederigheid. Zeker als we terugblikken op ons christelijke verleden. Want in plaats van de weg vrij te maken voor het Joodse volk, om voor hen ruim baan te maken, om de weg te effenen en de stenen te verwijderen – zoals de opdracht in Jesaja 62:10 luidt – hebben we het Joodse volk de pas afgesneden en nieuwe stenen opgestapeld.

 

Tweeduizend jaar christendom heeft ons tot aartsvijand van het Joodse volk gemaakt, omdat de kerkvaders in hun hoogmoed meenden dat God Zijn volk voorgoed had afgeschreven en de christelijke kerk haar plek had ingenomen. Als gevolg van deze satanische dwaling kon het gebeuren dat tijdens de Kruistochten, de Inquisitie, de Pogroms en de Holocaust miljoenen Joden werden vermoord.

 

Maar nog altijd is, in het algemeen, de houding van de kerk, net zoals die van de meeste landen en intergouvernementele organisaties, kritisch en afwijzend als het om Israël gaat. En juist daarom zal de wachtersroep niet verstommen, maar krachtig blijven klinken, zowel in Jeruzalem, de stad die God verkoos om er te wonen (Psalm 132:13-14), als in ons eigen land.

 

Als jij je ook aangesproken voelt tot de wachtersroep, dan ben je van harte welkom om met ons mee te wandelen. Iedere morgen om 08.45 uur verzamelen we op het plein bij de Jaffa Poort. Om 09.00 uur vertrekken we dan naar de muur (uitgezonderd op Sabbat en enkele Joodse feestdagen). De wandeling neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Neem in ieder geval je Bijbel mee! Na afloop drinken we wat met elkaar en wisselen we van gedachten over de wachtersroep.

 

Tot zien op de muren van Jeruzalem!

Abonneer je hier als je op de hoogte wilt worden gehouden

bottom of page