top of page

Support

Wij waarderen uw betrokkenheid bij het werk van onze stichting zeer. Tevens stellen wij het erg op prijs wanneer u ons financieel wilt ondersteunen bij het verwezenlijken van het doel van de stichting.

Giften zijn dan ook van harte welkom op rekening:

NL85 INGB 0006 7027 42

ten name van Stichting Jesaja 62,

SWIFT: INGBNL2A 

Uw financiële support specifiek voor de wachters in Jeruzalem wordt natuurlijk ook bijzonder op prijs gesteld. Vermeld in dat geval bij de omschrijving: Albert en Silvia de Hoop.

 

Hartelijk dank!

ANBI 

Stichting Jesaja 62 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), bij de belastingdienst bekend onder RSIN: 853112125. Dat betekent dat uw gift aan Stichting Jesaja 62, onder de geldende voorwaarden, aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting.

 

Omdat Stichting Jesaja 62 een ANBI is, komt de stichting zelf ook in aanmerking voor fiscale voordelen. Zo hoeft de stichting geen Schenkbelasting en Erfbelasting te betalen over schenkingen en legaten in het kader van het algemeen belang. Verder zijn de uitkeringen die de stichting doet vrijgesteld van Schenkbelasting.

Support

bottom of page