top of page

Wachters.nu

Over wachters.nu

Deze website is mede bedoeld ter ondersteuning van al die gelovigen die zich aangesproken voelen tot het wachterschap.

 

Uit ervaring weten we dat wachters, die een aantal proclamatiewandelingen hebben meegemaakt, zich – eenmaal terug in Nederland – soms onbegrepen voelen. In veel gemeenten wordt Israël gemarginaliseerd, is het een heikel thema. De ijver om vooral geen onrust en verwarring te creëren binnen de gemeente wint het veelal glansrijk van de urgentie om te ontdekken wat de Bijbelse betekenis is van Israël in Gods wonderbaarlijke verzoeningsplan met de wereld. De passie die wachters ontvingen in Jeruzalem, dreigt daardoor te vervagen. Soms wordt wachters zelfs onomwonden te verstaan gegeven dat er binnen hun gemeente geen plaats meer is voor hen. En dat is pijnlijk, zeker omdat het wachterschap juist een onmisbaar aspect is van Gods plan ter voorbereiding op de glorieuze wederkomst van Messias Jeshua. En daarmee zou de wachtersdienst juist een belangrijke taak moeten zijn van de christelijke gemeente.

 

Waar, en met wie kunnen wij onze passie en nieuw verworven openbaringskennis delen? Hoe houden we onze wachterspassie levend? Waar halen we onze geestelijke voeding vandaan? Wie neemt ons bij de hand? Deze en andere vragen krijgen we vaak te horen tijdens spreekbeurten of tijdens de muurwandelingen. Met deze wachterssite willen we je handvatten geven om antwoord te vinden op je vragen. Op deze site vindt je onder andere Bijbelstudies, proclamatieteksten, vlogs, opnames van wachtersbijeenkomsten en informatie over wachtersavonden.

bottom of page