top of page

Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven ­zegt de HEER, jullie God. 

Amos 9:14-15

image1 (1).jpeg

Anne en Betty

Wij wonen in Huizen, zijn sinds een ruim jaar met pensioen en genieten tegenwoordig daardoor extra van ons gezin: 3 zonen, 3 schoondochters en 5 lieve kleinkinderen.

 

In 2008 kwamen we tijdens een Jeruzalem trip, “bij toeval” op de muren van Jeruzalem terecht. Wat toen gebeurde schokte ons... na jaren met een heilige ontevredenheid in de kerken gezocht te hebben naar antwoorden op heel veel Bijbelse vragen, werden tijdens die eerste wandeling al heel veel vragen, die wij al jaren met ons meesleepten, beantwoord: de Plaats van Israel in Gods Plan, de inhoud van de Profeten, de betekenis van de Psalmen, de actualiteit van het eerste Testament, etc. etc.

 

We wisten toen dat Onze Vader onze vele vragen aan het beantwoorden was en ons riep in gehoorzaamheid aan Zijn Oproep, zoals verwoord in Jesaja 62, gehoor te geven.

Dat hebben we toen besloten en we hebben intussen talloze dagen op Jeruzalems muren Zijn Woord geproclameerd. En zo heeft Vader ons steeds verder ingewijd in Zijn Woord en in Zijn Plannen met Zijn Schepping door middel van zijn Oogappel Israel.

 

We hopen dit te mogen blijven doen zolang Hij ons daartoe de mogelijkheid geeft. 

 

Wat zou het mooi zijn ook u te mogen ontmoeten op de Muren van Jeruzalem!

Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven ­zegt de HEER, jullie God. 

Amos 9:14-15

bottom of page