top of page

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van Jeruzalem ben ik niet stil.

Jesaja 62

DSC_0539.JPG

Bart Repko

Bart Repko heeft drie boeken geschreven over het wachterschap. Wil je hier meer over weten? Klik hier om naar de webshop te gaan.

 

 

 

 

 

Na een kort ziekbed is onze dierbare vriend Bart Repko op 17 maart 2019 overleden in het Hadassah ziekenhuis, in zijn geliefde Jeruzalem.

In 2006 werd Bart door Vader geroepen om als wachter op de muren van Jeruzalem zijn positie in te nemen (Jesaja 62:6-7). Vele tienduizenden gelovigen zijn sindsdien door hem wakker geschud en zijn samen met hem de muur op gegaan om Gods beloften van herstel en overwinning voor Israël en het Joodse volk te proclameren en om voor Israël in de bres te staan. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep: omwille van Sion niet te zwijgen, omwille van Jeruzalem niet stil te zijn.

Vader herinneren is een opdracht en tegelijk een lofprijzing, want door Vader te herinneren wordt Zijn hoogste macht en soevereiniteit erkent. Als we Gods Woord proclameren, aanbidden we Hem en springen we in de bres voor Zijn volk.

 

Psalm 149:5-9 – Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan, met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand. De volken laten boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden, het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen.

 

Efeziërs 6:12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

 

Bart mag nu rusten van het vele werk dat hij in dienst van Vader heeft gedaan en dat zoveel heeft betekend voor zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden en voor zoveel andere mensen. Maar als Jeshua straks terugkomt zal Bart een nieuwe taak krijgen in het Koninkrijk en zullen we weer met elkaar herenigd worden. Laat dát een troost zijn voor ons allen tot díe Grote Dag aanbreekt!

 

Bart zijn taak zit erop, maar Vader gaat verder met degenen die Hij door Bart heeft wakker geschud. Zoals Albert de Hoop, die jarenlang samen met Bart dagelijks de muur op klom om Vader te herinneren. En Albert doet dat nog steeds elke dag, omdat Vader ook hem heeft aangesteld om een wachter voor het volk van Israël te zijn. Ook de trouwe wachters, die het voorrecht hadden om de afgelopen jaren met Bart en Albert op te trekken, zullen hun positie op de muren blijven innemen. Zij zullen Albert ondersteunen en assisteren waar nodig is.

 

Dat de herinnering aan Bart gezegend mag worden!

Tot ziens op de muren van Jeruzalem!

steen-door-de-ruit-new.jpg
TERUG-VAN-WEG-GEWEEST.jpg
Cover-Kom-niet-aan-de-hel-J-2-1.jpg
bottom of page