top of page

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. 

Psalm 125:1-2

Ethnan en Noa.png

Ethnan en Noa

Hoi!

 

Wij zijn Ethnan en Noa. Samen lopen wij al heel wat jaren op de muren van Jeruzalem. In mei 2018 zijn wij getrouwd en wonen sindsdien in Westzaan. De God van Israël heeft ons op vele momenten duidelijk gemaakt dat Jesaja 62 een belangrijke opdracht is die wij samen mogen en moeten uitvoeren. Met veel liefde en passie proclameren wij de beloftes uit de Bijbel voor het land Israël. God herinneren aan Zijn Woord is een vorm van aanbidding: je erkent dat de God van Israël de Enige is die deze woorden zál en wíl uitvoeren. Dit doen wij op de muren van Jeruzalem, maar ook dagelijks op de plek waar we ons bevinden.

 

Ons leven is een wandel met Vader, waarbij steeds meer zichtbaar wordt wat onze bestemming is. Steeds weer komen wij tot de ontdekking dat de onvoorwaardelijke liefde van de Vader voor Zijn volk Israël in alles zichtbaar is. Wij kunnen niet anders dan Vader hierin volgen door de autoriteit van Jeshua.

 

“Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei” - Jeremia 31:2-4

 

De wandelingen met Bart en Albert op de muur hebben ons steeds weer bevestigd dat wij als wachters in de bres mogen staan voor het Joodse volk totdat Jeshua terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde. We zien uit naar de vele wandelingen die nog gaan volgen in Jeruzalem! Misschien ontmoeten we je daar?

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. 

Psalm 125:1-2

bottom of page