top of page

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen – spreekt de HEER.

Jeremia 31:20

4BDB1CC8-1C5D-42E7-B109-DD928608D185.jpe

Irene

Ik heet Irene en als ik niet in Jeruzalem ben, woon ik met mijn familie in Berlijn. Ik ben opgegroeid in de Rhön, het meest zuidwestelijke gebied van de voormalige DDR.

 

Na vele omzwervingen stuitte ik op de wachters in een café in Jeruzalem. Daar zei onze generaal Bart tegen mij, dat hij uitziet naar de Duitse wachters… Zijn woorden waren voor mij een bevestiging.

Ik ben dankbaar dat de God van Israël mij in Zijn genade door Zijn Zoon Jeshua heeft vrijgezet om de plek in te nemen die HIJ voor mij heeft voorbereid. Het is een groot voorrecht en een avontuur om samen met mijn wachtersvrienden de wil van de Vader te doen en op de muren van Jeruzalem de beloftes voor ZIJN geliefde volk Israël te proclameren.

 

Als Duitse ben ik heel bewust uit mij comfortabele leventje gestapt, wandel de rest van mijn leven met Israël en zal om Sions wil niet zwijgen!


Shalom 

Dit is een vertaling van het origineel in de Duitse taal, het origineel staat hieronder.

---

Mein Name ist Irene und wenn ich nicht in Jerusalem bin, lebe ich in Berlin zusammen mit meiner Familie. Aufgewachsen bin ich in der Rhön, im äußersten Südwesten der ehemaligen DDR.


Nach all meinem Suchen fand ich die Wächter im Cafe in Jerusalem und unser General, Bart, sagte zu mir, dass er auf die deutschen Wächter wartet... Seine Worte waren eine Bestätigung für mich.
Ich bin dankbar, das der Gott Israels in seiner Gnade mich durch seinen Sohn Jeshua freigesetzt hat, um in dem zu sein was ER vorbereitet hat. Es ist ein großes Privileg und ein Abenteuer gemeinsam mit meinen Wächterfreunde den Willen des Vaters zu tun und auf den Mauern von Jerusalem die Verheißungen für SEIN geliebtes Volk Israel zu proklamieren.


Als Deutsche bin ich ganz bewußt aus meinen komfortablen Leben herausgetreten und gehe den Rest meines Lebens mit Israel und werde um Zions Willen nicht schweigen!

Shalom 

Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen – spreekt de HEER.

Jeremia 31:20

bottom of page