top of page

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde 
voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem.

Zacharia 8:2

PHOTO-2019-11-17-22-39-20.jpg

Maike

Shalom! 

Omdat ik van geboorte af aan doof ben, las mijn moeder me vaak Bijbelverhalen voor, zodat ik leerde liplezen. Op deze manier plantte mijn moeder een kostbaar zaadje. Want daardoor heb ik God en Zijn geliefde Israël als sinds ik me kan heugen in mijn hart gesloten.

 

Toen ik in 2012 voor het eerst op de muren van Jeruzalem stond, werd ik erg geraakt door het volgende woord:

“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.” Jesaja 62:6-7

 

 Met een brandend hart keerde ik naar Duitsland terug. Ik leerde de Bijbel op een volledig nieuwe manier kennen; vol van beloftes en zegeningen van de God van Abraham, Isaäk en Jakob voor Sion (= Zijn volk, Zijn land en Zijn stad Jeruzalem). – Hoe heb ik al deze zegeningen voor Sion al die tijd over het hoofd kunnen zien? Ik las de profeten en de Psalmen, was niet meer te stoppen en bracht een Sabbatsjaar op de muren van Jeruzalem door:

 

“Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?” Jeremia 23:29

 

Het is voor mij een enorme zegen om voor Sion op de bres te mogen gaan staan; hetzij in mijn geliefde Jeruzalem, hetzij op de heuvels van Judea en Samaria, die ik zo liefheb (“Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.” Nahum 1:15). En ook in Neurenberg, een stad met een eeuwenoud zwart antisemitisch verleden, belijd ik Sion. Maar om ook in Duitsland, het land aan wiens handen het meeste Joodse bloed kleeft, voor Israël op de bres te staan in tijden van toenemend antisemitisme, dat is niet makkelijk.

 

Over verlangen gesproken; ik smacht naar de wederkomst van de Messias, de Joodse koning, die in grote heerlijkheid komen zal en die elke generatie van het volk van Israël recht zal doen.

Dit is een vertaling van het origineel in de Duitse taal, het origineel staat hieronder.

---
 

Shalom! 

Da ich von Geburt an taub bin, hat meine Mutter mir viele biblische Geschichten vorgelesen, damit ich das Ablesen vom Mund üben würde: Auf diese Weise hat meine Mutter mir einen Schatz in mein Leben gelegt. Denn dadurch habe ich Gott und Seinen Liebling, Israel, im Herzen, seit ich denken kann.

 

Dieses Wort traf mich, als ich 2012 zum ersten Mal auf der Mauer in Jerusalem war:

O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den HERRN erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe! Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem (wieder) aufrichtet, und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt! Jesaja 62:6-7

 

Mit brennendem Herzen kam ich zurück nach Deutschland. Nun entdeckte ich die Bibel völlig neu mit den vielen Verheißungen und Segnungen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs für Zion (= Sein Volk, Sein Land und Seine Stadt Jerusalem). - Wie konnte ich all diese Segnungen für Zion vorher so übersehen? Ich las die Propheten und Psalmen und konnte gar nicht mehr aufhören und verbrachte ein Sabbatjahr in Jerusalem auf der Mauer:

 

„Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?“ Jeremia 23:29

 

Es ist ein riesiges Geschenk für mich, für Zion eintreten zu dürfen, sei es in meinem geliebten Jerusalem auf der Mauer, sei es auf den Hügeln Judäas und Samarias, die ich so liebe („Siehe auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt: Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde“ Denn der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen; er ist gänzlich vertilgt!“ Nahum 2:1). Aber auch in Nürnberg, einer Stadt, die eine jahrhundertealte dunkle antisemitische Vergangenheit hat, bekenne ich mich zu Zion. Hier in Deutschland, dem Land, an dem das meiste jüdische Blut klebt, für Israel einzutreten, das ist in Zeiten steigenden Antisemitismus nicht einfach.

 

Apropos Sehnsucht: Ich warte sehnsüchtig auf das Kommen des Messias, des jüdischen Königs, der in großer Herrlichkeit kommen wird und durch den jede Generation des Volkes Israels Gerechtfertigung erfahren wird.

Please find a short introduction of Maike in sign language underneath. 

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde 
voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem.

Zacharia 8:2

bottom of page