top of page

2020

Lieve mensen,

Het is weer zo ver, 2019 is voorbij en ik moet weer zo nodig een stukje schrijven voor het nieuwe jaar! Maar maak je geen zorgen, als je vindt dat ik sturend bezig ben, als je mijn inbreng onacceptabel vindt of het eigenlijk niet verder wil lezen, dan mag je gerust afhaken, maar even snel het volgende: Roelien en ik wensen dat het komende jaar, een jaar voor je mag zijn zoals wij het ons zelf toewensen: een jaar tot eer van de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël.

En voor wie wel wil doorlezen, het volgende. Dit nieuwe jaar 2020 heeft voor ieder van ons een andere lading. Het geeft, door het mooie ronde getal, een speciaal gevoel, een verlangen en uitzien naar…

Bij de één overheerst angst voor wat de toekomst zal brengen, bij de ander hoop. De één wikt en weegt zijn/haar kansen, de ander geniet zoveel hij/zij kan van de geneugten van het leven.

Hoe dan ook, laten we ons ervan bewust zijn en blijven dat er in deze tijd ontelbare mogelijkheden zijn voor de mens om deel te nemen aan de verleidingen die het leven in en op deze wereld zinvol (lijken te) maken, een leven te (be)leven dat (bijna) goddelijk is. Maar als we niet oppassen, maakt ons dat ziende blind en horende doof, om toch vooral geen leven tot de eer van de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël, te leven!

Roelien en ik zijn onze hemelse Vader ongelofelijk dankbaar, dat wij getuigen mogen zijn van de enige levende God, die ons de mogelijkheid heeft gegeven, om door Zijn eniggeboren Zoon Yeshua, Hem te mogen leren kennen als een echte en liefhebbende Vader en die ook door Zijn eerstgeboren zoon Israël, het licht in deze wereld heeft gebracht en brengt, omdat Vader niet wil dat er een mens verloren gaat, en dat alles tot eer van Zijn heilige naam, de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Lieve kinderen van Roelien en mij, lieve familie, vrienden en buren, kennissen en wachters, geliefd volk van Israël: wij wensen jullie een open oor en een open oog, zodat wij allen het wonder van de liefde van de Vader in ons leven kunnen ontvangen en mogen ervaren.

Vader, dank U voor Uw liefde in ons mensen en wij vragen U, richt het Koninkrijk van Uw Zoon Yeshua op deze aarde op, volvoer het met spoed Vader, doe het nu, in onze dagen!


Allemaal een gezegend, gezond en gelukkig 2020 gewenst!


Ook wil ik je nog wijzen op onderstaande link, klik hem aan, zie en luister waarom Vader Zijn volk liefheeft: https://youtu.be/oxzR9Z-kG6Q


Januari 2020 – Tom Thomas

 

Liebe Leute,

es ist wieder die Zeit; 2019 ist rum und daher muss ich unbedingt etwas zum neuen Jahr schreiben. Aber keine Sorge: wenn du meinst, dass ich zu viel lenkend unterwegs bin, wenn du meinen Input nicht akzeptieren kannst oder es eigentlich nicht weiterlesen möchtest, dann darfst du gerne aufhören zu lesen. Aber ganz kurz folgendes: Roelien und ich wünschen dir, dass das kommende Jahr für dich sein darf, wie wir es uns selbst wünschen: ein Jahr zu Ehren des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Gottes Israels.

Und für diejenigen, die weiterlesen möchten, folgendes: das neue Jahr 2020 hat für jeden von uns eine andere Bedeutung. Es gibt, durch die schöne runde Zahl, ein besonderes Gefühl, eine Sehnsucht und Vorfreude auf ...

Die eine Person wird von der Angst vor der Zukunft beherrscht, bei der anderen überherrscht die Hoffnung. Die eine wägt ihre Chancen ab, die andere lässt keine Möglichkeit unbenutzt, die Freuden des Lebens zu genießen.

Wie es auch sei, lass uns immer davon bewusst sein und bleiben, dass es in dieser Zeit unzählige Möglichkeiten für die Menschheit gibt, an den Versuchungen teilzunehmen, die das Leben in und auf dieser Welt sinnvoll machen (scheinen), ein (nahezu) göttliches Leben zu führen. Aber wenn wir nicht aufpassen, bekommen wir zu Menschen, die mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht hören, was uns davon fernhält, zur Ehre des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Gottes Israels, zu leben!

Roelien und ich sind unserem himmlischen Vater unglaublich dankbar, dass wir Zeugen des einzigen lebendigen Gottes sein dürfen, der uns durch seinen eingeborenen Sohn Jeschua die Möglichkeit gegeben hat, ihn als wahren und liebenden Vater kennen zu lernen, und der auch durch seinen erstgeborenen Sohn Israel das Licht in diese Welt gebracht hat und bringt, denn der Vater will nicht, dass ein Mensch verloren geht, und das alles zur Ehre seines heiligen Namens, vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, geschieht.

Liebe Kinder von Roelien und mir, liebe Familie, Freunde und Nachbarn, Bekannte und Wächter, liebes Volk Israel: Wir wünschen euch ein offenes Ohr und ein offenes Auge, damit wir alle das Wunder der Liebe des Vaters in unserem Leben erhalten und erleben können.

Vater, danke für Deine Liebe in uns Menschen. Wir bitten Dich, errichte das Königreich Deines Sohnes Jeschua auf dieser Erde, erfülle es mit Dringlichkeit, Vater; tue es jetzt, in unseren Tagen!

Wir wünschen allen ein gesegnetes, gesundes und glückliches Jahr 2020!


Ich möchte dich auch noch auf den untenstehenden Link hinweisen. Klicke ihn einfach an und sehe und höre, warum der Vater sein Volk liebt: https://youtu.be/oxzR9Z-kG6Q

180 weergaven1 opmerking

1 Comment


HAN Kamp
HAN Kamp
Apr 02, 2020

Amen!!!!

Like
bottom of page