top of page

2021

Shalom lieve mensen,


Welke zegen willen Roelien en ik toe wensen aan jullie allemaal voor het nieuwe jaar 2021?


Gezondheid, geluk, liefde, vrede, geld, mooi huis en tuin, vrij reizen, virusvrij bestaan, gezelligheid, gezondheid, mooie vakanties, leuke baan, lieve collega’s, veel sociale contacten en facebook vrienden...?


Wat voor goede voornemens nemen we ons voor in 2021?


Vluchtelingen helpen, vrijwilliger bij de voedselbank, natuurbeschermer, klimaatactivist, anti abortus, vredesactivist, anti vaccinatie, lobbyist, islamofoob, virus waanzin, politicus, filantroop...?


1 Korintiërs 2:9Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem (Yeshua) liefheeft.


Ik heb deze januari 2021 de vraag ontvangen van wachters in Nederland of ik in een filmpje wilde laten weten, hoe als wachters om te gaan met de aanstaande inentingen van het vaccin tegen het corona virus, en dat is geen eenvoudige vraag, het is namelijk een privézaak tussen jou en Vader!


We noemen onszelf een wachter naar aanleiding van Jesaja 62:6-7 (lees geheel Jesaja 62) en we doen dit met de volle overtuiging dat Vader, de God van Abraham, Isaak en Jakob, dat letterlijk van ons vraagt.


Roelien en ik zijn in de bijzondere situatie dat we dagelijks Vader mogen herinneren aan wat Hij heeft beloofd voor Zijn volk Israël! Dat we onvoorwaardelijk op/in de bressen mogen staan, op de muren van Jeruzalem of op de bergen van Juda/Binyamin in Anatot, als wachter voor de oogappel van Vader, Zijn volk Israël! Dat mogen we doen, samen met Albert en Silvia en onze kinderen; Vasthi en Stefan en onze kindskinderen; Chaya, Ezra en Yona in ons geliefde Israël!


Jullie mogen weten, dat we dat plaatsvervangend doen voor het volk Israël in de eerste plaats, maar ook voor onze kinderen, kindskinderen, familie, wachters, vrienden en kennissen in Nederland, België en Duitsland, voor hen die geen tijd, geld of mogelijkheid hebben om dat hier, letterlijk op de muren van Jeruzalem te doen.


We doen dat dagelijks (behalve Shabbat) niet in eigen kracht, maar in de autoriteit, doch afhankelijkheid, van de eniggeboren zoon Yeshua! Maar we moeten echt oppassen en waakzaam zijn, want voordat we er erg in hebben, laten we ons in de waanzin en verwarring van deze huidige tijd opgaan en meesleuren met het misleidende bit, of wannen met een bedrieglijke wan!


Heeft het inenten te maken met het teken van het beest of is het de toenemende corruptie in de ambtelijke overheden, die macht over ons willen krijgen om de mensheid zijn wil op te leggen, spuiten ze ons misschien met een chip in? Misschien zijn er Sorossen of Gates in de wereld bezig om hun persoonlijke of financiële macht te vergroten of is deze corona pandemie onderdeel van het eindtijd-scenario van Satan en vergaat de wereld volledig en komt de nieuwe aarde?


In ieder geval lijkt het er op dat onze wel of niet democratisch gekozen leiders, overheden en machten en de door hen aangestelde commissies en deskundigen de weg kwijt zijn; het ene probleem na het andere dient zich aan en ze vullen gaten met gaten. Er raast “als een briesende leeuw” veel wel of niet nep-informatie in de huidige media rond, zoals kranten, TV en internet, ook de christelijke wereld met hun leiders en voorgangers doen er gretig aan mee, het is (voor mij) meer dan duidelijk dat de wereld in 'bijna' complete verwarring is.


Wij moeten als wachters van de muur oplettend en waakzaam zijn, wij hebben een taak te verrichten, een (bijna) goddelijke taak!


Want als wachters hebben wij toch een intieme en levende relatie met Vader, wij spreken ons uit in de autoriteit van Yeshua, wij herinneren Vader, wij staan plaatsvervangend voor Israël in de bres, wij kennen onze plaats, wij hebben wijsheid, wij hebben inzicht door de Geest, wij weten toch hoe te handelen, wij weten hoe te bidden, maar is dat werkelijk zo?


Als ik terugdenk aan de tijd toen onze lieve Bart ziek werd en in het ziekenhuis hier in Jeruzalem lag, toen was ik overtuigd dat Bart door ons bidden en smeken zou genezen, ik heb alles gedaan van wat ik dacht dat ik doen moest, van wat er in het woord van Vader over geschreven stond. In geloof strekte ik mij uit op ons dak in Anatot, op de bergen van de stam Binyamin, ik riep met luide stem tot Vader, ik vastte, ik bad tot Vader, ik blies de shofar! In het ziekenhuis hebben we Bart gezalfd met olie, voor hem gebeden en deden dat in onze autoriteit, door Yeshua gegeven. De wachters in Nederland vroegen we om hetzelfde te doen, en we waren ten volste overtuigd dat Bart zou genezen, was ik kleingelovig of besliste Vader anders...?


Lieve mensen, ook Roelien en ik moeten vertrouwen op Vader, goed opletten en ons oor te luisteren leggen, onze keuzes maken met wijsheid, en uitzien naar de komst van Yeshua, waar we ook zijn, ik heb mijn les geleerd!

Maar een ding weten wij wel, en daar willen we jullie voor waarschuwen, dat we ons niet moeten laten afleiden door het coronavirus, door de dagelijkse waanzin en verwarring in de wereld, ons niet laten afleiden door onze (wel of niet zelf opgelegde) verplichtingen van wel of niet christelijke of kerkelijke aard. Als we namelijk niet oppassen raken we het zicht en onze vreugde op het spoedig komende Koninkrijk van Yeshua kwijt, geven we Vader niet de eer die Hem toekomt en reduceren wij Zijn grootheid tot iets klein-menselijks.


Psalm 119:89-91HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, want alles is aan u onderworpen!
En dan nu een aantal quotes, de conclusie, de oplossing, het kant-en-klare antwoord...?

*Gewoon inenten! *maak je geen zorgen *je weet ook niet wat er in frikandellen zit

en die eet je toch ook op *met een mondkapje op geen gevaar *je hebt je kinderen

toch ook ingeënt *het vaccin lost alles op *dan kan je weer op vakantie *je doet het

ook voor je medemens *groepsimmuniteit *zijn de vaccins wel genoeg getest *vaccin

en pillen zijn een geschenk van God *je verzoekt God als je geen gebruik maakt van

vaccins *het is Gods wil dat je ziek wordt *je mag niet aan God overlaten wat je zelf

had kunnen regelen*...


2 Timotëus 2:1-5Mijn kind, wees sterk door de genade van de gezalfde Yeshua. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen

die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed

soldaat van de gezalfde Yeshua. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet

afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over

hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.

De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na

over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook

begrijpt.


Lieve mensen, Roelien en ik bidden en wensen jullie voor 2021 het volgende toe;


– Een open oog en een open oor voor de liefde van de God van Abraham,

Isaak en Jakob, de God van Israël.

Zacharia 9:9Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning (Yeshua) is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.


– De vreze des Heeren, dat betekent, ontzag en respect en de wil van Vader

eerbiedigen.

Psalm 119:74Want wie U vrezen, zien mij (Israël) en verblijden zich, omdat ik (Israël) op Uw woord gehoopt heb.


– Yeshua de plaats geven in je leven die Hem toekomt, ook in Zijn liefde voor

ons.

1 Korintiërs 2:9Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem (Yeshua) liefheeft.


– Wijsheid en inzicht in onze “handel en wandel” in de wereld.

Job 28:12, 20, 28 – Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden...?

En waar is de plaats van het inzicht...?

De wijsheid dus, waar komt zij vandaan...?

Waar is de plaats van het inzicht...?

Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid!

En zich afkeren van het kwade dat is inzicht!


– Dat we beseffen dat we geënt zijn, als wilde takken, op de edele olijfboom Israël en daardoor mogen weten dat Vader ook tot ons spreekt.

Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed (Israël)

zal machteloos zijn,

en ieder die jou (Israël) in een geding belastert

zal zelf veroordeeld worden.

Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,

dit is het recht dat ik hun toeken - spreekt de HEER.


Vader, wij herinneren U, volvoer Uw plan met spoed, doe het in deze tijd, doe het nu,

in deze tijd!


Gezegend jaar voor jullie allemaal,

Tom en Roelien Thomas

734 weergaven6 opmerkingen

6 Comments


Thomas Thomas
Thomas Thomas
Jan 16, 2021

Dank je, het is goed om Hanna en jou te mogen liefhebben!

Like

HAN Kamp
HAN Kamp
Jan 16, 2021

Bedankt Tom voor je opbouwende woorden. Het is goed om vanuit Gods woord te leven. Zijn Woord is een licht op ons pad.

Like

Dineke Vinke
Dineke Vinke
Jan 06, 2021

Ja, mooi, zo is het ook. Ik had het dan verkeerd begrepen.

Like

Thomas Thomas
Thomas Thomas
Jan 06, 2021

Beste Dineke,


In mijn blog heb ik beslist niet geschreven dat je je moest laten inenten, de quote’s waar je dat waarschijnlijk uithaalt komen van pro en anti!

Wat ik wel laat weten is dat het een zaak tussen jou en Vader is, een privé overleg met de Vader van Yeshua!


Groet Tom.

Like

Dineke Vinke
Dineke Vinke
Jan 06, 2021

Ik had eerder geschreven dat ik blij was met wat er geschreven was over de vaccinatie. Met dat ik een brief ontvang om te vaccineren, ontvang ik ook een prediking op U-Tube over redenen om het niet te doen. Ook eerder toen ik mij liet testen ging het heel moeilijk om een afspraak te maken, mijn telefoon deed het niet goed, mijn stem viel steeds weg. Die avond las ik Psalm 91! Dit raakte mij ook echt. Is het misschien genoeg om op Gods woord te vertrouwen? Met het nemen van het vaccin, plaatsen wij ons toch onder iets van de new-world order. Zo ging ook de prediking. Is het alles divine intervention? Ik geloof dat Gods woord genoeg voor…

Like
bottom of page