top of page

ALS IN DE DAGEN VAN NOACH


Een bijzondere openbaring vanuit de Torah afgelopen Shabbat, zaterdag 21 oktober 2023.


De Joden lezen elke Shabbat een stuk (een Parasha) uit de Bijbel. De Parasha is van tevoren vastgelegd en wordt gelezen door Joden over de hele wereld.


De Parasha die deze week gelezen wordt is het verhaal van Noach en de vloed die de aarde overspoelde: Genesis 6:9 t/m 11:32. Het is natuurlijk niet zomaar dat dit Bijbelgedeelte precies op dit moment wordt gelezen.


Als we Genesis 6 lezen staat er in de Nederlandse vertaling:


Genesis 6:11, HSV – Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.


Als we naar de grondtekst kijken, het Hebreeuws, dan staat er eigenlijk nog veel meer:


Maar de aarde was verdorven (in het Hebreeuws staat hier het woord: שָׁחַת - Sahat, wat letterlijk betekent: corrupt) voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld (in het Hebreeuws staat hier het woord: חָמָס - Hamas, wat letterlijk betekent: geweld, wreedheid, onrecht).


Maar de aarde was corrupt voor Gods aangezicht en de aarde was vol met Hamas.


Nu staat er in Matteüs 24:


Matteüs 24:37-39Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.


Niet toevallig dat de wereld nu weer vol is van Hamas = geweld.

Geen toeval dat de terreuraanval van Hamas op 7 oktober 2023 door hen ‘Operatie Al-Aqsa Vloed’ wordt genoemd.


Wat Noach heeft meegemaakt is profetisch voor deze tijd. We maken in deze tijd vergelijkbare dingen mee, als in de dagen van Noach.
We hebben als (christelijke) wereld opnieuw geen idee wat er te gebeuren staat. De wereld is van God los en heeft Vader, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël, niet lief. Opnieuw kiezen we de kant van geweld (Hamas) en vijandelijkheden. Opnieuw laten we het Joodse volk en het land Israël letterlijk in de steek, opnieuw doen we er het zwijgen toe.


Matteüs 24:39en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.


Geprezen zij de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël. Heilig is Zijn Naam. Hij is Zijn volk NIET vergeten. Hij is opgestaan om Zich over Sion te ontfermen. Hij gaat het opnemen voor Zijn bruid, Israël. Hij zal al Zijn ‘IK ZAL’ beloftes vervullen. Hij zal alle pijn en verdriet wegnemen van Zijn volk. Hij is de held die Israël bevrijdt!


Sefanja 3:16-17Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 'Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!' De HEER, je God, zal in je midden zijn,Hij is de Held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.


Jesaja 54:9-10Dit is voor Mij als bij de vloed van Noach: zoals Ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer Ik dat Mijn toorn jou niet meer treft en dat Ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en Mijn verbond van shalom is onwankelbaar – zegt de HEER, die Zich over Israël ontfermt.


Genesis 27:29Vervloekt wie Israël vervloekt, gezegend wie Israël zegent.


Ethnan Thomas, oktober 2023
639 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Conny De Ronde
Conny De Ronde
Oct 27, 2023

Amen!

Like

Jan den Ouden
Jan den Ouden
Oct 27, 2023

Hoi Ethnan, heel veel dank voor deze waardevolle bijdrage. Ik zeg ‘Amen!’ op deze ernstige woorden voor deze verwarde wereld en tegelijkertijd hoopvolle woorden voor Israël.

Like
bottom of page