top of page
  • Foto van schrijverAdmin

BELONEN OF UITSLUITEN?

Albert de Hoop, maart 2021


Ik denk dat velen al hebben gehoord over een zogenaamd 'groen paspoort'. Het document dat uitgereikt moet worden aan iedereen die gevaccineerd is tegen corona.


Het idee voor zo’n paspoort is in Israël al niet meer alleen een idee, maar het wordt zelfs al in de praktijk gebracht. Het klinkt soms ook best wel acceptabel, tenslotte ben je als gevaccineerde veilig voor het virus, dus lever je in principe geen gevaar op voor de volksgezondheid en dus mag je je ook vrij bewegen.


Vandaag konden we bij de NOS lezen dat ook Europa het idee van zo’n paspoort gaat omarmen waardoor burgers die gevaccineerd zijn weer vrij door Europa kunnen reizen.


Sympathiek, toch? Of…


De keerzijde van die medaille is helemaal niet sympathiek. Sterker nog, die is gewoon heel duister. Het betekent namelijk nogal wat als je niet gevaccineerd bent.De niet-gevaccineerde kan allerlei redenen hebben om ervoor te kiezen dit vaccin niet te nemen.


Dit kunnen geloofsredenen zijn. Vanuit het geloof in God de overtuiging hebben dat vaccineren niet de weg is om met het leven om te gaan.


Een andere reden kan betrekking hebben op de manier waarop een vaccin ontwikkeld is, bijvoorbeeld doordat cellen van geaborteerde baby’s gebruikt zijn.


Voor een behoorlijke groep mensen is het nog steeds een issue dat dit vaccin nog maar zo kort is getest. Er bestaat nauwelijks zicht op de gevolgen voor de langere termijn. Is onvruchtbaarheid een reële dreiging? Of misschien immuniteitsproblemen? Voor hen is er nog teveel onduidelijk.


En er zijn ook mensen die de overtuiging hebben dat virus en/of vaccin een middel is in de handen van kwaadwillende overheden of personen. Met de bedoeling om controle te krijgen over de wereldbevolking.


Al deze mensen, met hun eigen overtuigingen, zijn die 'niet-gevaccineerden'.


En om dan maar met de deur in huis te vallen: zij krijgen geen paspoort omdat ze volgens ideeën achter het groene paspoort, wèl een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Dat klinkt al anders. Het doet meteen denken aan de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was er ook een groep die aangemerkt werd als gevaar voor de volksgezondheid. Precies, dat waren de Joden. Zij werden ook uitgemaakt voor ziekte-verspreiders.


We hebben inmiddels geleerd om beter met woorden te spelen, om zogenaamd 'beschaafd' te zijn. We zeggen nu dat gevaccineerden géén gevaar zijn voor de volksgezondheid en we laten het aan de fantasie van de mensen over om te denken en soms uit te spreken dat die ander dus echt wel een ziekte-verspreider is.


Weet je wat het gevolg was van die houding tegenover de Joden? Langzaam maar zeker mochten zij niet meer deelnemen aan het openbare leven. Niet meer naar musea, naar theaters of sportevenementen.


En laat dat nu hetgeen zijn dat vandaag gebeurt met de niet-gevaccineerden! In Israël is het al zover dat musea, theaters en sportevenementen alleen toegankelijk zijn voor de houders van een groen paspoort.


Deze ontwikkelingen in Israël zijn ronduit zorgelijk. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij die extreem is. En laten we eerlijk zijn, dit blijft niet alleen in Israël. In een ander verband gebruikte de apostel Paulus al de uitdrukking: “Eerst de Jood en dan voor de Griek”.


Zoals gezegd, de Europese Commissie is zijn voorstellen al aan het voorbereiden voor dit paspoort. Ook in Europa en de rest van de wereld zullen we die tweedeling gaan zien. En het wordt de ene groep tegenover de andere groep. Vriend tegenover vriend, broer tegenover broer, vaders tegenover zonen, dochters tegenover moeders. De liefde zal verkillen, de verwijten zullen alleen maar groter worden. En men zal elkaar meer en meer gaan haten.


Is dit alleen maar een doemdenken? Als we het voorbeeld in gedachten houden van de Jodenvervolging dan is het niet alleen maar doemdenken, maar een levensgroot gevaar, anders gezegd: een dodelijk gevaar.


De Joden werden destijds stap voor stap uit het openbare leven verdreven. Niet in één keer, maar stap voor stap. Ik ken mensen die zich heel oprecht afvragen waarom niet meer Joden destijds gezien hebben wat er gebeurde en waarom ze niet massaal hun biezen hebben gepakt.


En weet je waarom dat zo was destijds. Omdat het zo 'langzaam' ging. Het begon zo ongeveer met dat bankje in het park. Joden mochten daar niet meer op zitten. Niet zo heel erg, lijkt dat. Dan maar niet op dat bankje. Dat is tenslotte maar een kleinigheid. En zo dachten heel veel Joden destijds. En ook heel veel niet-Joden, die wel op dat bankje mochten zitten. Maar daarna ging het verder.


Joden mochten ook niet meer in het theater komen, maar ach, heel veel van hen gingen daar toch al nooit naar toe, dus die beperking was niet zo heel erg. En museumbezoek, dat was ook niet persé van levensbelang, dus een verbod op museumbezoek was ook wel te accepteren. En toen de parken helemaal gesloten werden voor Joden, dan gingen ze toch niet naar het park. Gewoon over straat lopen was toch ook prima.


En in onze tijd betrappen we onszelf erop dat wij net zo zijn. Niet naar het theater omdat ik niet ingeënt ben? Ach, ik kwam er toch al nooit. En musea en sportevenementen…, ik kan er best zonder.


Stapje voor stapje werd de vrijheid van de Joden afgenomen. De gele ster zorgde ervoor dat ze ook niet meer 'gewoon' over straat konden lopen. Als er Nazi’s aankwamen waren ze meer dan herkenbaar en liepen ze direct gevaar voor hun leven.


Waar Hitler destijds jaren voor heeft genomen om zijn anti-Joodse maatregelen uit te voeren, zien we nu in onze tijd de veranderingen in sneltreinvaart over de wereld komen.


Wat zal het groene paspoort teweegbrengen? Het begint nu al met uitsluiting uit het theater, maar kunnen we straks te pas en te onpas aangehouden worden om te checken of we tot de ziekte-verspreiders horen? En wat is dan de volgende stap? Eigenlijk is dat geen vraag meer. Het antwoord is overduidelijk: Uitsluiting!


Als je niet gevaccineerd bent, dan worden bepaalde beroepen voor jou gesloten. Als ziekte-verspreider kun je toch zeker niet in de zorg werken? Of aan een balie of kassa. Het scenario is helder. We hebben nu nog niet een kenmerk aan de buitenkant van ons lijf waaraan te zien is of we gevaccineerd zijn, maar het kenmerk moeten we straks in ieder geval bij ons hebben.


Het wordt tijd dat we wakker worden. Het gaat allang niet meer over wel of niet vaccineren. Dat is ieder zijn keus. Praat gerust met elkaar over je overtuiging, maar veroordeel elkaar niet als die ander een andere mening heeft en een andere keuze maakt dan jij.


Het gaat niet om vaccineren, maar om het systeem dat hier opgebouwd wordt. Een systeem van controle, tweedeling, discriminatie, en dit kan uiteindelijk leiden tot…, ja, ik moet inderdaad denken aan de Nazi-dictatuur.


Het is eigenlijk verbazend dat er geen massaal protest is tegen deze ideeën. In Israël is er wel protest, maar het is toch heel beperkt.


En in Nederland en de rest van de wereld? Er wordt min of meer bewonderend naar Israël gekeken vanwege de voortvarendheid waarmee het vaccinatieprogramma is opgepakt. En men kijkt opnieuw naar Israël voor wat betreft het idee van het groene paspoort. En men denkt dit over te gaan nemen.


In Nederland werd een tijd geleden gesproken over beperkingen voor niet-gevaccineerden en vanwege protesten werd heel snel gedaan alsof dit idee werd losgelaten. Maar... in werkelijkheid had men een andere manier van spreken bedacht. Het was niet het beperken van de niet-gevaccineerden, nee zei men, het ging erom om de gevaccineerden te belónen. En Nederland liet zich in slaap sussen. Inmiddels is het idee van een beloningssysteem voor de gevaccineerden bijna volledig geaccepteerd. En ja, ook onder christenen, in kerken, gemeenten en in de politiek.


Ook hier is de vraag op zijn plaats: Waar blijft het massale protest tegen dit systeem? Waar zijn die volgelingen van Yeshua die in hun Bijbelkringen, gemeenten, families, hun omgeving oproepen om niet mee te doen in dit systeem. Als er al geprotesteerd wordt, dan zijn het de enkelingen. En we zouden juist massaal wakker geschud moeten worden met dit scenario voor ogen.


Stel je voor dat jij je wilt laten vaccineren, wil jij dan accepteren dat die ander, die niet-gevaccineerde, minder mogelijkheden krijgt dan jij? Wil jij dan met een groen paspoort gaan lopen zodat je alles kunt doen waar je zin in hebt, en tegelijk toezien dat anderen buitengesloten worden? Het idee alleen al, het zou je bij voorbaat al met schaamte moeten vervullen. Acceptatie van zo’n systeem is niet normaal.


Als je niet een groen paspoort hebt, ben je gewoon de klos. En de oplossing is niet, ik herhaal, de oplossing is niet om je dan maar te laten vaccineren. Je bent vrij om te besluiten dat je je niet wilt laten vaccineren. Net zo vrij als dat je mag besluiten om die vaccinatie wèl te nemen.


Nee, de oplossing hiervoor is dat jij je mond moet opendoen. Daar waar jij een stem hebt, moet je die laten klinken. Niet voor of tegen het vaccin, maar tegen de dreigende discriminatie en uitsluiting van een deel van de bevolking. Tegen het stempel dat mensen opgeplakt krijgen als ze niet dit vaccin in hun lijf willen hebben. Jouw vrienden, je familie, je collega’s of medestudenten, zij hebben er recht op om niet ingedeeld te worden in de groep 'ziekte-verspreiders' of de groep 'gevaccineerden'.


Je zult van mij niet een advies krijgen of je je wel of niet moet laten vaccineren. Die keuze laat ik helemaal aan jou over. Ik roep je wel op om het systeem van 'belonen en uitsluiten' niet zomaar te accepteren en normaal te vinden.


Ten slotte, het beste advies dat ik in verband met dit alles kan geven is geschreven door Paulus toen hij een brief schreef aan één van de eerste gemeenten:


Efeziërs 5:10-17Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.

Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit je slaap, sta op uit de dood, en de Messias zal over u stralen.’

Let dus goed op welke weg je bewandelt, gedraag je niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de wil van de Heer is!


Shalom vanuit Jeruzalem.


Albert de Hoop, maart 2021

15.861 weergaven28 opmerkingen

28 commentaires


Bedankt Albert voor je toelichtiing op de reacties .

J'aime

In enkele reacties op mijn blog werd gesproken over de opname van de gemeente. Die theologie van de opname is me bekend, maar ik wil hier toch vermelden dat ik daar zeker niet achter sta.

Ik weet dat er heel veel te zeggen is over dit onderwerp, maar daar ging deze blog niet over. Daarom wil ik dit onderwerp hier ook verder met rust laten.


Uit verschillende andere reacties blijkt dat sommigen moeite hebben met de vergelijking die ik maak met de vervolging van de Joden. Ik denk dat het op zijn plaats is om hier nog eens te vermelden dat ik niet een vergelijking heb getrokken met de Holocaust.

De Holocaust, die geplande, geoliede moord op 6 miljoen zonen…


J'aime

Henriëtte HB
Henriëtte HB
07 mars 2021

2 Kronieken 7:14 En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

J'aime

Wim Stoter
Wim Stoter
06 mars 2021

Een goed artikel Albert! Ik zou iedereen willen aanraden Vader te herinneren aan Zijn beloften. Voor Israël maar ook voor iedere volgeling van Yeshua. Laten we ons niet bang maken. Laten we ons niet inpakken door een tegenstander die al overwonnen is, maar wat we nog niet kunnen zien of kunnen bevatten. Yeshua leeft! Koning aller koningen, Heer der Heerscharen. Heerser over hemel en aarde. Tot volgend jaar in Jeruzalem! Am Israël chai!!

J'aime

Bedankt dit artikel .

juist om de waarheid te vertellen

J'aime
bottom of page