top of page

GETUIGENISPsalm 9:11 Wie Uw naam kent, kan op U, de God van Abraham, Isaak en Jacob, vertrouwen; U verlaat niet wie U zoeken, HEER.


Shalom lieve mensen,


Ieder mens persoonlijk is de overziener van zijn relatie met Yeshua en met Vader. Dat geldt ook voor mij. Ik weet dat ik soms dingen spreek of schrijf die niet altijd goed aankomen of begrepen worden bij anderen en soms aanmatigend of veroordelend overkomen. Ik hoop echter dat het na het lezen van deze getuigenis, duidelijk is hoe mijn intenties zijn.


Tegelijk zeg ik: wie de schoen past, trekke hem aan en wie hem niet wil proberen, laat hem staan! Met andere woorden, als je je voelt aangesproken, dan moet je er wat mee doen en zeg anders: amen!


Ik sta bekend als een uitgesproken mens, die zonder omhaal van woorden uitspreekt wat hij denkt of vindt. En dat klopt! Ik ben namelijk niet iemand die om de hete brij heen draait. Ik ben radicaal, emotioneel, compromisloos en misschien een tikkeltje dominant. Maar ik houd verschrikkelijk veel van mijn Roelien en ben gek op onze kinderen en hun geliefden: op Ananja en Bram, Vasthi en Stefan, Jorim en Amy en Ethnan en Noa. En natuurlijk ook op onze zeven kleinkinderen, hier in Nederland en in ons geliefde Israël – Vader dank U wel!


Op mijn zeventiende heeft Vader, de God van Abraham, Isaak en Jakob, mij bekeerd. Van het ene op het andere moment! Daarna heeft Vader mij, door Zijn eniggeboren Zoon Yeshua, in de loop van mijn leven steeds meer de oren en ogen geopend, en heb ik Yeshua leren kennen als mijn Verlosser. Dat gebeurde en gebeurt nog steeds met vallen en opstaan.


Het is teveel om op te schrijven wat ik allemaal goed en fout heb gedaan. Daar is meer dan één ‘boekrol’ voor nodig en daarvoor is dit niet de plaats. Maar neem gerust van me aan dat niets menselijks mij, als bekeerde heiden en wereldburger op deze aarde, vreemd is! Mijn liefde voor Israël is wel vanaf het begin af aan gegroeid, van een ontluikende liefde naar intense liefde.


Tot 2005 was mijn relatie met Yeshua, de heilige Geest en Vader, voor mij verwarrend. Maar, zoals de wachtersslogan luidt: verwarring leidt tot inzicht. En dat geldt ook voor mij! Vader heeft mijn lieve vriend Bart gebruikt om Hem, de God van Abraham, Isaak en Jakob, te leren kennen als een echte Vader, in de eerste plaats voor het volk Israël en in de tweede plaats voor mij.


Geen mens, behalve Yeshua, kan beoordelen of ik een intieme relatie heb met de Vader, en of ik Hem werkelijk ken als een liefdevolle Vader! Alleen ik, Yeshua en Vader weten of ik oprecht ben in mijn handel en wandel.


Vrij van zonde ben ik zeker niet, maar ik doe mijn best om de wil van Vader te begrijpen, te doen, te ontdekken, te ervaren en door Zijn Geest en Zijn Woord, Hem een welgevallig leven te leiden, waarin ik oplettend ben om Zijn stem achter mij te horen: Tom, hier moet je links, daar moet je rechts en nu gaan we samen rechtdoor!


Ook wil ik een oprechte getuige zijn voor de mensen om mij heen, een getuige van de God van Abraham, Isaak en Jakob.


Ik ben Yeshua, de Gezalfde, dankbaar dat Hij voor mij mens geworden is op deze aarde.


Ik wil voor Israël onvoorwaardelijk in de bressen staan en proclameren al hetgeen Vader heeft beloofd voor Zijn bruid Israël.


Ik wil door Zijn Geest, tot de mensen om mij heen, profeteren uit Zijn Woord.


Dus lieve mensen, alles wat ik zeg, proclameer, profeteer of schrijf, kun je natuurlijk als een oordeel tot je nemen en beledigd, boos of afwijzend over je heen laten komen!


Maar je kunt het ook, zoals je bij een dokter doet, aanhoren, de diagnose overdenken, je levenswijze aanpassen en vragen hoe je dat het beste kan doen. Of je wijst het af en gaat verder met je leven zoals je altijd hebt gedaan, vanuit gewoonte of traditie.

Ik ben een wachter en sta, letterlijk en figuurlijk, voor Israël in de bressen op de muren van Jeruzalem. Ik blaas de sjofar om de hemel te openen voor de gebeden van het volk van Israël.


Ik zal als wachter ook niet zwijgen, niet stil zijn over hetgeen waarvan ik vind dat ik mij daarover uit moet spreken, om mijn dienende taak te vervullen, nederig maar vrijmoedig, zoals Bart dat zo mooi zei.


2 Timoteüs 4:1-5 [EV]Ik roep je dringend op, ten overstaan van de God van Abraham, Isaak en Jakob en van de Gezalfde, Yeshua, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij Zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.


Thomas Thomas, december 2021

691 weergaven0 opmerkingen

ความคิดเห็น


bottom of page