top of page
  • Foto van schrijverAdmin

OPEN BRIEF AAN ALLE WACHTERS

Anne Wittekamp, 12 maart 2021


Dit is een welgemeend bericht, want graag wil ik met alle wachters die me zo dierbaar zijn, delen dat ik me grote zorgen maak. Zorgen, niet over de vaccins, over de groene paspoorten, de RIVM’s, de overheden, de beperkende maatregelen of de besluiten die daarmee samenhangen en waar we dagelijks mee worden geconfronteerd.


Nee, ik heb andere zorgen. Zorgen over de vele boodschappen die ik lees op sites, in berichten, in mijn apps, in mijn mail, in gesprekken met vrienden en buren, maar ook in gesprekken met medewachters. Het gaat steeds opnieuw over onze zorgen. Begrijp me goed, dit zijn reële zorgen die bij ons allemaal, zonder uitzondering, leven. Zorgen omtrent de vaccins, over de maatregelen die regeringen afdwingen, over welke keuze wij moeten maken, over de mogelijke gevolgen daarvan, over een mogelijke tweedeling in de maatschappij, enzovoort. Ieder begrijpt precies waar ik over spreek.


Maar ik wil daar iets tegenover zetten. Want steeds weer probeer ik daarin voor mezelf een geestelijk standpunt in te nemen, zonder voorbij te willen gaan aan de aandacht die we aan onze keuzes moeten geven. Maar uiteindelijk zal ieder voor zichzelf, voor het aangezicht van God, een moeilijk besluit moeten nemen. En deze besluiten worden niet zelden door anderen bekritiseerd.


Desondanks wil ik voor alle medewachters toch graag de volgende boodschap achterlaten, niet om te helpen deze moeilijke keuzes uit de weg te gaan of te versimpelen, maar bedoeld om elkaar in deze te bemoedigen.


Er is een wereldwijde ingrijpende problematiek gaande, een dreiging die mogelijk nooit zal worden overwonnen. En overwinnen we deze dreiging op termijn wel, weet dan dat een volgende, nog grotere rampspoed ons zal gaan treffen! Jeshua en Gods Woord hebben ons hierop nadrukkelijk voorbereid.


Mattheüs 24:21Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn, en ook niet meer zullen komen.


Ik geloof nadrukkelijk niet in een ‘opname-theorie’ – er is op deze site over dit onderwerp vaker in die zin geschreven. Ook wij, gelovigen uit de volken, zullen in de knel komen, ernstig in de knel zelfs!

We hebben de laatste jaren als wachters vaak geconstateerd en besproken dat we in de laatste dagen leven, en dat er beproevingen en rampen zullen optreden die Israël, maar ook ons land en onze maatschappij, hard zullen gaan treffen. Overheden zullen het ons steeds lastiger maken, we zullen qua opvattingen in onze maatschappij onbetekenende eenlingen worden – maar níet in de ogen van God.


Hij heeft ons in Zijn Woord voldoende gewaarschuwd. En juist in moeilijke tijden, in tijden als deze, moeten er wachters opstaan, en deze wachters moeten staande blijven. Hebben we dat niet altijd tegen elkaar gezegd? Als het oorlog wordt of andere rampen Jeruzalem bedreigen, moeten juist wij, wachters, naar Jeruzalem komen, we moeten onze plaats innemen op de muren, en daarbij juist in de bres gaan staan, daar waar de vijand aanvalt, daar waar de dodelijke pijlen vliegen. Pal staan voor het plan van God met Zijn volk, want daarin ligt ons aller redding!


We mogen ons daarbij nooit laten afleiden! Lees wat Paulus ons schrijft: we moeten de wedloop volbrengen, we moeten zijn als soldaten in het leger, nooit mogen we ons laten afleiden, maar we gaan onverschrokken verder, en zonder ons te laten afleiden, gaan we voor de overwinning. En dat is geen overwinning in visies of discussies, het is een geestelijke overwinning, want Zijn Koninkrijk komt en overwint!


Romeinen 5:3En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, en volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.


Het gaat hier om geestelijke hoop, zoals Paulus verwoord in zijn brief aan de Efeziërs.


Efeziërs 1:3Gezegend zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de Hemelsferen, in Christus met talrijke Geestelijke Zegeningen heeft gezegend.


En lees dit hoofdstuk dan eens verder tot en met vers 14.


Dit zijn onze zegeningen en daarmee zouden we in deze dagen druk moeten zijn! Daarin ligt Zijn overwinningskracht, dit is de geestelijke overwinning die Hij ons allen voorhoudt, een Kracht waarmee Hij Zijn wachters toerust om stand te houden.


Daarin ligt ook onze bescherming, gevormd door de ons beloofde geestelijke wapenrusting.


Efeziërs 6:10zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (…) om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Lieve vrienden, wachters, ik raad jullie allen van harte aan: stop met het bezig zijn en het graven in de vaccin-materie, waarmee we ons hele dagelijkse leven kunnen vullen, want daardoor worden afgeleid en zakken we mogelijk weg in een onbegaanbaar moeras. We kunnen dit alles niet afwenden we worden afgeleid van onze belangrijkste opdracht. En daarmee raakt onze hoop vervlogen en onze overwinning in Hem blijft uit.


We kunnen deze strijd niet winnen en dat is ons van Godswege ook niet gevraagd. Ons is gevraagd in deze chaos, die nog veel erger zal worden, stand te houden en onze geestelijke wapens in te zetten.


Mattheüs 24:13Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.


Efeziërs 6:12 – Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.


Satan is bezig de wereld te schudden en zijn favoriete bezigheid is scheiding aanbrengen, uiteendrijven, en dat zien we nu volop gebeuren.


En wij, wachters, nemen onze posities in deze strijd in door pal te blijven staan, onze geestelijke plaats in te nemen op de muren van Jeruzalem (zolang we nog niet naar Israël kunnen reizen); Jeruzalem dat het epicentrum van alle vijandelijkheden zal worden. Wij zijn voor deze taak in de afgelopen jaren geroepen. Het waren toen betere tijden. We werden geroepen om als wachters aan Zijn roeping te gehoorzamen, “totdat Hij Jeruzalem weer zal hebben gegrondvest en haar Roem op aarde zal hebben hersteld.”


Zijn roeping om Hem zonder af te laten te herinneren aan Zijn beloften van herstel – herstel in en door Zijn eerstgeboren zoon Israël en Zijn eniggeboren Zoon Jeshua – en ons daarbij niet te laten afleiden door wat zich om ons heen allemaal aan niet-geestelijke dingen openbaart.


Lieve vrienden en wachters, ik hoop dat ik je hiermee aanspreek, dat Zijn Waarheid in deze ons allen mag bemoedigen!


We leven in genade-tijd, in ‘blessuretijd’ zoals Bart Repko ons vaak heeft voorgehouden. En elke dag is er één, ons door Hem geschonken. Laten we deze kwade dagen goed benutten, tot Zijn eer en glorie, en ons niet laten afleiden.


Een hartelijke wachtersgroet,

Anne Wittekamp, 12 maart 2021

1.647 weergaven10 opmerkingen
bottom of page