© 2019 by Wachters.nu |  Voorwaarden  |   Privacyverklaring

  • Admin

STRUIKELBLOKKEN

Bijgewerkt: feb 8

Albert de Hoop, januari 2020


Inleiding


Proclameren doen we nu sinds 2006. Vele duizenden zijn in de loop van de jaren met Bart en met ons mee geweest op de muren van Jeruzalem. Voor velen was het een openbaring om Gods Woord op deze manier te lezen en hardop uit te spreken. Met gebruik van je stem, in de meest belangrijke stad op deze aarde. Een prachtige omgeving en nog mooiere beloften. Met blijdschap, inzet en enthousiasme hebben we met elkaar Zijn woorden, beloften over het land, het volk en de stad uitgesproken. Het is meer dan geweldig om met geloof de Bijbel ter hand te nemen en te zien hoe mooi Gods beloften zijn voor Israël. Hij zal hen verzamelen, Hij zal hen weer opbouwen, Hij zal hen beschermen en veiligheid geven. En ga zo maar door. Al die beloften van zegen voor Israël verwarmen onszelf ook. En zo hebben velen het ook ervaren in de afgelopen jaren.


En toch. Het blijkt dat als we met geloof de Bijbel nemen, dan komen we zaken tegen die we, of nog niet hadden gehoord, of anders hadden gehoord. Het blijkt dat Gods Woord af en toe behoorlijk in botsing kan komen met onze overtuigingen. Met dat wat we altijd geleerd hebben. Soms botst het ook met onze gevoelens. Sommige zaken komen veel te hard over, of zijn zo wonderlijk dat het bijna niet te geloven is. En weer andere zaken klinken alsof we iets gaan kwijtraken dat ons altijd zo dierbaar was.


Dan komt ook de vraag op of het wel klopt wat daar op die muren van Jeruzalem gebeurt. Zijn die gasten niet een beetje over de top geraakt. Het is wel makkelijk om ver van het kerkelijke leven een paar dingen onder de aandacht te brengen die de nieuwsgierige christen en pelgrim in grote verwarring naar huis laat gaan.


Voor ons is dat één van de redenen waarom we als vaste regel hebben dat mensen hun Bijbel moeten meenemen als ze met ons mee willen voor een proclamatiewandeling. Het is inderdaad heel gemakkelijk om een paar dingen te roepen en mensen met ons eigen verhaal op pad te sturen. Maar dat is niet wat we willen. Ons verlangen is dat het Woord van God gaat spreken. Dat Zijn waarheid zal klinken. En daarvoor moet je de Bijbel erbij hebben.

Sommigen komen toch zonder Bijbel, of alleen met een Nieuw Testamentje. Want, de hele Bijbel meenemen is wel heel erg zwaar. Een ander argument om geen Bijbel mee te nemen is de stelling van sommigen dat ze de Bijbel door en door kennen, dat ze de Bijbel in hun hart hebben. Of dat ze al jaren de Bijbel lezen en dus “echt wel” de Bijbel kennen.


Onze stelling blijft staan. Zonder Bijbel gaat het niet. Het punt is namelijk dat wij nogal wat dingen beweren tijdens die wandeling. Zaken waar sommigen werkelijk van geschokt zijn, verward ook wel. Het is natuurlijk niet erg als mensen geschokt of in verwarring worden gebracht. Soms is dat zelfs noodzakelijk. Maar als het gaat om zaken die het geloof aangaan moet je wel van goede huize komen om verwarring te stichten.


Dat is dus precies de reden waarom die Bijbel mee moet. Als iemand iets beweert dat te maken heeft met geloof, dan moet je dat niet klakkeloos aannemen. Ook niet als dat met heel veel charisma of flair verteld wordt. De omgeving waarin je van alles te horen krijgt mag ook niet de graadmeter zijn om woorden van mensen aan te nemen. Je zult moeten checken of de verkondigde boodschap overeenkomt met de Bijbel.


Dat is het enige dat telt. Iemand kan stuntelig zijn in het spreken, maar zo dicht bij de Bijbelse boodschap blijven dat het niet meer gaat om gestuntel, maar om de inhoud. Denk hierbij maar aan Paulus die van zichzelf wist dat hij geen groot spreker was. Maar de boodschap die hij te vertellen had was vol van de Kracht van God.


Zo kan iemand ook met passie, enthousiasme en meeslepende woorden het publiek bespelen. Terwijl de boodschap niet overeenkomt met de Bijbel. Paulus waarschuwde al dat er in de laatste dagen mensen zullen opstaan die vol met schijnheiligheid zijn, die doen alsof ze echt geleerd hebben, zonder dat ze de waarheid werkelijk kennen (2 Timoteüs 3:1-7). En de toehoorders lopen een gigantisch risico. Want die tijd zal een tijd zijn dat mensen graag mooie dingen willen horen, bevestigd willen worden, met het gevaar dat ze niet naar waarheid maar naar nonsens luisteren en daarnaar leven.


En daarom moet je je Bijbel bij je hebben als je met ons mee wilt op de muren van Jeruzalem. Het is noodzakelijk dat je checkt of al die beweringen die je van onze kant krijgt, wel Bijbels zijn. En als het niet Bijbels is, dan valt het in de categorie “vuilnis”. Dan moet je nooit, maar dan ook echt nooit meer met ons mee gaan. Maar, als het wèl Bijbels is, laat dan dat Woord ook in je leven binnendringen. Zodat waarheid in jouw leven belangrijker is dan gevoel of traditie. Zijn Woord alleen kan dat teweegbrengen (Hebreeën 4:12).


Twee struikelblokken


We hebben ontdekt dat er minstens twee grote struikelblokken zijn voor christenen als ze met ons mee gaan. Struikelblokken, omdat het gaat om beweringen die indruisen tegen het patroon van geloven, zoals we dat kenden.


Struikelblok 1 is een vraag: Wie is de Bruid? Sommigen kunnen nu al de wenkbrauwen optrekken. Is dat een struikelblok? Het antwoord op die vraag is toch bekend! Wij zijn de Bruid! Toch? Of niet? Het antwoord moet gezocht worden in Gods Woord.


Struikelblok 2 is een theologisch punt: Heel Israël wordt gered! Die bewering zorgt er niet voor dat wenkbrauwen worden opgetrokken, maar dat ze nadrukkelijk worden gefronst. Heel Israël gered? Dat kun je niet menen. Ze hebben Jezus afgewezen en dat zegt al meer dan genoeg. Maar de Bijbel zegt nog veel meer…!


Deze twee struikelblokken hebben wat meer aandacht nodig. Na de wandelingen nemen we altijd de tijd om in een restaurantje in het Joodse deel van Jeruzalem een kop koffie te nemen en met de Bijbel op tafel door te spreken over alles wat in de wandeling is langsgekomen. Niet iedereen is hiervoor in de gelegenheid, daarom wordt de aandacht voor deze struikelblokken nu al in geschreven vorm gegeven.


Shalom uit Jeruzalem!


Albert de Hoop, januari 2020

Volgend deel: 'Wie is de bruid?'

267 keer bekeken