top of page
  • Foto van schrijverAdmin

VERWACHTING VOOR 2022

Albert de Hoop, december 2021


We staan op de drempel van alweer een nieuw jaar en de vraag is: Wat zal dit jaar ons brengen? Welke veranderingen zullen we meemaken? Komen wensen en verlangens uit of juist niet? We wensen elkaar voorspoed, gezondheid, geluk en zegen. En dat is ook meestal de hoop en soms zelfs de verwachting die we voor onszelf hebben. Maar als die oudejaarsavond voorbij is, als we 1 januari ook achter ons laten, wat dan? Hoe leven we dan in het nieuwe jaar? Wat is echt onze verwachting?


De volgende tekst heeft mij in het afgelopen jaar erg geholpen en ik hoop dat het jou en mij ook in het nieuwe jaar zal helpen.


Habakuk 2:1-3 (NBG) – Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.


Habakuk is een wachter, iemand die de wachttoren en de muur bemand. En hij is ook echt bereid die plek in te nemen. Tegelijk ervaart hij ook de moeite van de situatie waarin hij leeft en de enorme dreigingen voor Israël. En wat moet hij dan antwoorden op zijn klacht over die situatie.


Zijn klacht is niet gericht tot dovemans oren. God hoort hem en antwoordt. In Zijn antwoord wijst God op Zijn Woord. Hij zegt: Schrijf het gezicht (of het visioen) op.


Ik moet hierbij denken aan al die profeten die visioenen, gezichten, hebben gehad waarin God prachtige beloften gaf voor Zijn geliefde volk. En dan besef ik dat heel veel van die beloften nog vervuld moeten worden. Denk bijvoorbeeld maar aan het volgende:


Ezechiël 36:25-27 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen.


Of deze tekst:


Ezechiël 34:28Ze zullen niet meer door andere volken worden geplunderd en niet meer worden verslonden door de wilde dieren, ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken.


Hoezo een nieuw hart? Hoezo veilig wonen? We hebben klachten met betrekking tot ons eigen leven maar als ik nadenk over Gods beloften zie ik nog veel meer klachten als het om Israël gaat.


Het komende jaar is een jaar van ongelofelijke dreiging op de staat Israël. De aartsvijand Iran doet zijn uiterste best om een nucleair wapen in handen te krijgen met de bedoeling Israël te vernietigen. De terreurgroepen Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon zijn meer dan bereid om elke Jood te vermoorden. Ook in Israël, inclusief Judea en Samaria, is er een constante dreiging van terreur en geweld. Het is niet de vraag of er weer oorlog komt, maar wanneer die komt. En alles wijst erop dat dat in 2022 is.


Je hoort het al. Genoeg klachten, maar Gods antwoord is dus: Schrijf het visioen op. Het visioen van vrede en herstel (Jeremia 33:6), van eenheid en verbondenheid (Jeremia 32:39), van relatie met God en vreugde daarover (Deuteronomium 30:6, Jeremia 33:10-11).


In de tekst staat “schrijf het duidelijk op tafelen”. Wij zouden kunnen zeggen: maak er maar wandtegeltjes van of billboards, zodat je telkens, als je erlangs loopt, het ziet en leest. Zodat je zult weten dat de vervulling van de profetieën (en dus van jouw proclamaties) met haast dichterbij komt, zonder onderbrekingen. Het is niet te stuiten! En als het voor je idee te lang duurt, blijf het dan verwachten! Want het komt heel zeker! Het zal niet uitblijven!Wachters


Ik schreef hierboven dat Habakuk een wachter is. Heel wat mensen zien zichzelf ook als wachter en er zijn verschillende organisaties die die titel gebruiken. En wij zelf doen dat ook. Als wij het dus over ‘wachters’ hebben, moeten we ons afvragen wat we daarmee bedoelen. En daarvoor grijpen we terug op de profeet Jesaja.


Jesaja 62:6-7 (NBG) – Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.


Een wachter is dus iemand die God Zelf op de muren van Jeruzalem heeft aangesteld. Deze wachter beseft dat het zijn dagelijkse taak is om niet meer achterover te leunen, maar om niet meer te zwijgen. Om God te herinneren. En niet zo’n beetje ook. Laat God niet met rust!


Steen door de Ruit


Ik wil eenieder die zich wachter noemt, aanmoedigen om het boek ‘Steen door de Ruit’ van Bart Repko te lezen en als je dit al eens gedaan hebt, het opnieuw te lezen. Het zal je absoluut helpen om je plek als wachter (opnieuw) in te nemen. Een klein gedeelte uit dit boek (pag. 29-30) wil ik aan jullie voorhouden.


"In het Bijbelboek Lucas kom je een wonderlijke gelijkenis tegen. In een stad woonde een weduwe die voortdurend probeerde haar gelijk te halen bij een ongelovige rechter. Ze wist niet van op- houden. 'Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.' (Lucas 18:3). Deze rechter stond niet bepaald bekend om zijn goede reputatie. Hij had geen ontzag voor God en 'liet zich niets aan de mensen gelegen liggen.' (Lucas 18:2). Deze rechter was niet van plan om de klacht van de weduwe serieus te nemen. Maar deze weduwe liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Telkens stond ze weer bij deze onrechtvaardige rechter op de stoep. Ten slotte had de rechter genoeg van haar gezeur. Dan lezen we:


…Ten slotte zei hij bij zichzelf: 'Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.' Toen zei de Heer: Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’ (Lucas 18:4-8)


De onrechtvaardige rechter wil van het gezanik van die drammerige weduwe af zijn. Hij kiest eieren voor zijn geld en verschaft haar recht. Haar volharding legt haar geen windeieren. Ze wilde niet van opgeven weten. Ze vindt gehoor en krijgt haar zin.


Als zelfs deze onrechtvaardige en ongelovige rechter die het recht minacht zich ten slotte gewonnen geeft, hoe zit het dan met de Rechtvaardige Rechter? Zou Hij niet luisteren naar de klacht van de weduwe?


Deze taaie weduwe dient ons als Bijbels voorbeeld van iemand met de ware wachtersmentaliteit. Ze laat zich niet afschepen. Onvermoeibaar trekt ze bij de rechter aan de bel.


Dit tekstgedeelte is geschreven met het oog op wachters. Zij worden aangespoord om 'dag en nacht tot Hem te roepen.' Wachters verslappen niet. Voortdurend herinneren ze God aan Zijn beloften en houden Hem aan Zijn Woord (2 Samuel 7:25). Wachters klampen aan, ze weten niet van ophouden. Wachters blijven de Heer aan Zijn hoofd zeuren. Net zoals die weduwe.


In tegenstelling tot deze foute rechter kijkt God reikhalzend uit naar de aanhoudende oproep van Zijn kinderen: 'Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.'"


Focus


Als we ons hierop gaan richten en weten dat de dreiging voor Israël gigantisch is, dan hebben we onze handen vol aan Gods beloften voor Israël. Hij heeft Zijn Woord gegeven om Israël wel te doen (Jeremia 32:41), om Israël weer op te bouwen (Jeremia 33:7), om de Joden een veilig land te geven (Jeremia 23:6), om Jeruzalem niet alleen op te bouwen (Amos 9:11), maar ook tot een lof te maken op de aarde (Jeremia 33:16).


Wij zijn geroepen om God te herinneren aan die beloften elke dag opnieuw. Als je dit begrepen hebt, als je dit in je leven waarheid laat zijn, dan hoor je bij ‘de wachters’.


Onze focus ligt bij Gods plan met Israël en daar willen we en moeten we ons druk om maken. Het is de bedoeling dat wachters de Hemel bestormen. Daar moeten wij onze energie insteken. Alle andere zaken zijn uiteindelijk afleiding.


IK ZAL


Sinds een paar maanden stuur ik elke vrijdag naar een groeiende groep mensen een shabat-groet en een “IK ZAL”-tekst. Een tekst met de nadruk op Gods uitspraak “IK ZAL”. Hiermee wil ik je aanmoedigen om God te herinneren aan Zijn beloften voor Israël. Mijn oproep aan jou is dan ook, focus je op die prachtige beloften van God en wees daarmee bezig. Laat je niet afleiden door de waan van de dag, of de waan van het afgelopen jaar.


De (weder)komst van Yeshua is aanstaande, kijk maar naar alles om je heen (Mattheüs 24:6-12). En Zijn wederkomst mag onze sterkste motivatie zijn om onze plek in te nemen. Yeshua kan – echt waar – elk moment komen om al die nog openstaande profetieën te vervullen. Ik weet dat er allerlei theorieën zijn over de eindtijd en vaak geven die theorieën de wereld nog heel veel tijd, van rampen tot de antichrist. Maar ik ben ervan overtuigd dat de wereld dus echt geen tijd meer heeft. En wij dus ook niet! De komst van Yeshua is echt aanstaande. Leef in die verwachting! Hij kan elk moment komen. Is het niet vanmiddag, dan waarschijnlijk vanavond.


We staan op de drempel van 2022 en voor dit nieuwe jaar zie ik naar je uit op de muren van Jeruzalem. Maar meer nog zie ik, samen met jou, uit naar de komst van Yeshua in grote macht en majesteit.


Openbaring 3:10-11 (NBG) – Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. IK KOM SPOEDIG; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.


Zijn belofte “IK KOM SPOEDIG!” is een betrouwbaar woord. Hij kan elk moment terugkomen en dan zet Hij Zijn voeten op de Olijfberg om Zijn volk Israël (en ons) te redden. En dan kunnen we onze (wachters) kroon aan Zijn voeten leggen. Houd goede moed, de redding is nabij!


Shalom vanuit Jeruzalem.


Albert de Hoop, december 2021

974 weergaven5 opmerkingen

5 Comments


Bert Peeters
Bert Peeters
Dec 29, 2021

"Onze focus ligt bij Gods plan met Israël en daar willen we en moeten we ons druk om maken. Het is de bedoeling dat wachters de Hemel bestormen. Daar moeten wij onze energie insteken. Alle andere zaken zijn uiteindelijk afleiding." => Helemaal akkoord met wat je hier schrijft Albert!


Hopelijk wordt er in 2022 dan ook gestopt met het bombardement aan weblogs over vaccinaties (of moet ik zeggen 'inentingen'?), Great resets, Tekens van het beest, afgenomen vrijheden, coronapassen, main stream media, leugenpers, farma-industrie,...


Shalom!

Like

Blijven proclameren voor Israël, Albert! Ik denk dat hun Messias, Yeshua, binnen 6 jaar komt. Laten we God ook aanroepen over het grote kwaad dat nu in Israël over hen wordt uitgerold, dat wellicht twee derde van de Israëlieten op korte termijn zullen sterven aan de experimentele corona vaccins.

Like
Replying to

Ik zou dit een jaar geleden nog niet hebben geschreven! Ik dacht in de lijn van Ezechiël 36 tot eind, na de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk onder alle volken, de terugkeer uit de diaspora (sind half 19e eeuw), herstel van het land, na WO-I kregen ze het land, na WO-II kregen ze een staat, daarna (vooral vanaf 1967) begint het geestelijk herstel, en er komt nog een grote oorlog (Iran), en heel Israël neemt hun Messias aan, Die terugkomt als de Koning der Koningen om te regeren over Zijn volk Israël (Zijn bruid), en via Zijn volk Israël (zij zijn Koningen en Priesters) over de hele wereld. De tempel zal weer worden herbouwd, en offers worden gebracht…


Like

HAN Kamp
HAN Kamp
Dec 28, 2021

Dank je wel Albert voor de geweldige bemoediging. Daar kan ik het nieuwe jaar mee tegemoet zien. Geen angst maar vol vertrouwen uitzien naar wat God gaat doen. Dat is mijn houvast.

Like
bottom of page