top of page

Halleluja

Zing voor de HEER een nieuw lied, roem Hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. Laten zij dansend zijn Naam loven, bij lier en tamboerijn voor Hem zingen. Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, Hij kroont de vernederden met de zege. Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan, met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand. De volken laten boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden, het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja! 
 

Psalm 149

bottom of page