top of page

Redding van Israël

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde,
Israël: Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je
naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan ­ Ik ben bij je; of door rivieren je
wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan het zal je
niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen
jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd
zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle vol-
ken om jou te behouden.

Jesaja 43:1-4

bottom of page