top of page

Vrede

Verheugd was ik toen ik hoorde: `Wij gaan naar het huis van de
HEER,' verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten,
Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht op-
een. Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David.
Vraag om vrede voor Jeruzalem: `Dat rust hebben wie van je hou-
den, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.' Om
mijn verwanten en vrienden zeg ik: `Vrede zij in jou.' Om het huis
van de HEER, onze God, wens ik je al het goede.

Psalm 122

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar
vast staat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo
omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid.
De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de recht-
vaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet
reiken. Wees goed voor wie goed is, HEER, voor de oprechte van
hart. Maar wie een dwaalweg gaat - HEER, verdrijf hem en allen
die onrecht doen. Vrede over Israël!

Psalm 125

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning
is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt
Hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een
ezelin.
Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt
zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. Op
die dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in veiligheid
brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn
land. Wat schitterend! Wat mooi!

Zacharia 9:9,10,16,17

bottom of page