top of page

Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 

Amos 9:11

Ton&Tineke 2019-08.jpg

Ton en Tineke

Mei 2007! Wij zijn voor het eerst in Israël! Bart proclameert dan al een jaar op de muur en als wij daar komen, worden we meteen overdonderd door wat Gods Geest openbaart vanuit de Psalmen en de Profeten. Twee jaar later weten we het zeker: God daagt ons uit om ons ‘reisvaardig’ te maken en met Bart mee te doen. We zeggen onze banen op, verkopen ons huis en wonen sindsdien ‘tijdelijk’ op een camping. Vanaf dat moment reizen we 3x per jaar naar Jeruzalem om steeds een maand lang te proclameren op de muren van de Oude Stad. Al gauw krijgen we het idee om Wachtersreizen te organiseren, om zodoende andere mensen uit te dagen deel te nemen aan de proclamatiewandelingen op de muur en het hart van het volk te leren kennen door hen in aanraking te brengen met diverse Joodse mensen. We brengen hen ook naar plaatsen in het zuiden (bijv. Sderot naast de Gaza strook) en het noorden om met eigen ogen te zien waarover de profeten spreken als zij de eindtijd beschrijven.

In Nederland spreek ik (Ton) zowel in kerken en gemeenten als voor jongerengroepen over de verbintenis tussen Jeshua & Israël met de oproep om Gods brandende liefde voor Zijn oogappel te ontdekken en zelf op te staan om datgene te doen waartoe God ons als gelovigen uit de heidenen oproept.

Onze vijf kinderen met hun partners leven heel gaaf mee met onze roeping. Maar eenzelfde passie hebben we ook voor hun en de 15 kleinkinderen van wie we enorm genieten als we thuis zijn.

Dan zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 

Amos 9:11

bottom of page